lnwshop logo

หน้าแรก

                                             สรุปยอด-จัดส่งของ วันละ  2 ครั้ง 6.00 และ 18.00 ของทุกวัน

ติดต่อสอบถาม โทร : 08-2324-9255 Line ID : babysucceed

  
  


รีวิว ลูกค้าบ้างส่วน เอามาลงกันไม่หมด
ท้องกันเร็วจริงๆค่ะ ชัวร์เออรี่ 
ช่วยให้ท้องง่ายกว่าที่คิดค่ะ
ทำไมต้องเลือก
Surearly เทียบกับ แบรนด์ดังหน้ายิ้มกระพริบ

สินค้าแนะนำ

2,900.00 บาท
2,300.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,990.00 บาท
1,170.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,290.00 บาท
890.00 บาท
  • สั่งซื้อ

ทำความรู้จักกับภาวะมีบุตรยาก

ภาวะการมีบุตรยาก (infertility) คืออะไร

ภาวะการมีบุตรยาก (Infertility) หมายถึง การที่ คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากได้พยายามให้มีบุตร ด้วยการมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอโดย ไม่ได้คุมกำเนิดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ในหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี แต่หากหญิงมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นคือคู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากได้พยายามให้มีบุตร ด้วยการมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอโดย ไม่ได้คุมกำเนิดมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

ภาวะการมีบุตรยากแบ่งได้กี่ประเภท

ภาวะการมีบุตรยากแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. ชนิดปฐมภูมิ (primary infertility) หมายถึง ไม่เคยมีการตั้งครรภ์มาก่อน และการมีบุตรยาก

2. ชนิดทุติยภูมิ (secondary infertility) ที่หมายถึง เคยมีการตั้งครรภ์มาก่อน โดยการตั้งครรภ์อาจสิ้นสุดโดยการคลอดหรือการแท้ง แล้วไม่ตั้งครรภ์อีกหลังจากได้พยายามจะมีบุตรมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ภาวะมีบุตรยากพบได้บ่อยแค่ไหน

จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก ในปี 1988 คาดคะเนว่าการมีบุตรยากพบในประชากร

วัยเจริญพันธุ์ทั่วไปประมาณร้อยละ 8 ดังนั้นจึงพอจะประมาณได้ว่าทั่วโลกจะมีคู่สมรสที่มีปัญหานี้ประมาณ 50 ถึง 80 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นทุกปี ประมาณปีละ 2 ล้านคน

สาเหตุของภาวะการมีบุตรยาก

สาเหตุ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประชากรในวัยเจริญพันธุ์ แต่งงานช้าลง และบางครั้งก็ยังไม่พร้อมจะมีบุตร เมื่อแต่งงาน มีการคุมกำเนิดหลากหลายวิธี เมื่ออยากมีบุตร อายุจะสูงขึ้นทำให้มีบุตรยากขึ้น นอกจากนี้อุบัติการณ์ ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์เพิ่มขึ้นตามลำดับ ตลอด จนมีการทำหมันมากขึ้นแต่ก็มีการหย่าร้างเพิ่มตามกัน เมื่อแต่งงานใหม่ก็จะมีปัญหาการมีบุตรยากตามมา เหล่านี้เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะการมีบุตรยากได้ทั้งในหญิงและชาย

-         พันธุกรรม

-         ภาวะของการเจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์

-         ต่อมใต้สมอง (hypothalamus-pituitari)

-         Hyperprolactinemia

-         Hypopituitarism

-         ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม เช่น มลพิษจากโลหะหนักต่างๆ เชื้อไวรัส

สาเหตุของการมีบุตรยาก

 

6 ทำไมจึงเกิดภาวะมีบุตรยาก

สาเหตุจากฝ่ายชาย

 -  การสร้างเชื้ออสุจิที่ผิดปกติ

 -  ลูกอัณฑะฝ่อ

 -  โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ  

การขนส่งเชื้ออสุจิผิดปกติ เช่น การอุดตันของ ท่อน้ำเชื้อจากความพิการแต่กำเนิด

การมีเพศสมันพันธ์ และการหลั่งน้ำเชื้อที่ผิดปกติ

กามตายด้าน

ภาวะที่ไม่สามารถหลั่งน้ำเชื้อออกมาภายนอก

ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความร้อน สารเคมี ความเครียด จากการทำงาน โรคประจำตัวทางร่างกายอื่นๆ

สาเหตุจากฝ่ายหญิง

- ความผิดปกติของการสร้างไข่ หรือการตกไข่

- ความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานและหลอดมดลูก
ความผิดปกติของปากมดลูก และมดลูก


ความผิดปกติของช่องคลอด
ปัจจัยอื่นๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ห่างเกินไป ความเครียด โรคประจำตัวทางร่างกาย อื่นๆ

สาเหตุที่เกิดจากความผิดปกติของทั้งสองฝ่าย

ร้อยละ 15 นอกจากนี้ยังมีคู่สมรสร้อยละ 5 ที่ตรวจ ไม่พบสาเหตุของการมีบุตร เรียกว่าเป็นภาวะการมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ (unexplainedInfertility)

7. ทำอย่างไรจะทราบถึงสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก?

  การตรวจทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายชาย

                                - การตรวจเชื้ออสุจิ

                                - การตรวจระดับฮอร์โมน

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายหญิง
                       - การตรวจระดับฮอร์โมน

                       - การฉีดสีและเอกซเรย์โพรงมดลูก

                        - การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นฐานของร่ายกายเพื่อดูการตกไข่

                        - การตรวจส่องกล้อง Laparoscope

                        - การตรวจส่องกล้อง Hysteroscope

8. การรักษาคู่สมรสมีบุตรยากทำอย่างไร

การรักษาขึ้นกับสาเหตุที่ตรวจพบเป็นสำคัญ เราจำแนกการรักษาได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. การรักษาโดยวิธีการมาตรฐาน (Conventionalmethod)

หมายถึงการให้การรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น การรักษาการอักเสบเรื้อรังของปากมดลูกโดยการให้ยา หรือจี้ด้วยไฟฟ้า หรือด้วยความเย็น การผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูก การผ่าตัดแก้ไขมดลูกที่มีรูปทรงผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด การเลาะผังพืดในโพรงมดลูก การผ่าตัดต่อท่อนำไข่ในฝ่ายหญิง หรือต่อท่ออสุจิในฝ่ายชายหลังการทำหมัน การผ่าตัดรักษาภาวะ endometriosis การให้ยากระตุ้นไข่เพื่อรักษาคู่สมรสฝ่ายหญิงที่ไม่มีไข่ตก หรือการกระตุ้นการสร้างอสุจิในฝ่ายชายที่มีความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อที่ควบคุมการทำงานของ testis เหล่านี้เป็นต้น การรักษาเช่นนี้จะสามารถทำได้สำเร็จในประมาณร้อยละ 80ของคู่สมรสมีบุตรยาก

2. การรักษาด้วยเทคโนโลยีพิเศษ (Assisted Reproductive Technology-ART)

ในคู่สมรสบางรายที่สาเหตุของการมีบุตรยากไม่สามารถให้การรักษาได้ด้วยการรักษาโดยวิธีมาตรฐานปกติได้ เช่น ฝ่ายชายมีจำนวนอสุจิน้อยมาก หรือคุณภาพผิดปกติ ฝ่ายหญิงมีท่อรังไข่ตีบตันทั้งสองข้าง มีEndometriosis ที่ให้การรักษาแล้วไม่ตั้งครรภ์เหล่านี้เป็นต้น การรักษาชนิดนี้จำเป็นในประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของคู่สมรสมีบุตรยาก แต่โดยที่เทคโนโลยีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีเพียงคู่สมรสประมาณร้อยละ 5 เท่านั้นที่สามารถมารับบริการนี้ได้ ซึ่งเทคโนโลยีพิเศษเหล่านี้โดยหลักการก็คือช่วยเพิ่มโอกาสการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่ให้เกิดขึ้น จากที่เกิดขึ้นได้เองยากมากหรือเกิดไม่ได้เลยโดยธรรมชาติวิธีการเหล่านี้ ได้แก่

1 การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IntrauterineInsemination) ทำโดยการเตรียมเชื้ออสุจิโดยวิธีพิเศษ

ฉีดผ่านท่อเล็กๆที่สอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก

2. การทำกิ๊ฟ   (GIFT – Gamete IntraFallopian Transfer) หลักการคือการนำไข่และเชื้ออสุจิใส่กลับเข้าไปในหลอดมดลูก โดยให้ไข่และเชื้ออสุจิสามารถปฏิสนธิในหลอดมดลูกเป็นตัวอ่อน และเดินทางจากหลอดมดลูกเข้าไปฝัง ตัวในโพรงมดลูกได้

3.  การปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF-InVitro Fertilization)

คือ  การนำไข่และเชื้ออสุจิมาผสมให้เกิดการปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนในห้องทดลอง หลังจากนั้นจึงนำตัวอ่อนที่เกิดขึ้นใส่กลับเข้าหลอดมดลูกหรือโพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์

     3.1การทำซิฟ หรือ พรอสท์ (ZIFT or PROST)   คือ การใส่ตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วระยะที่เริ่มแบ่งเซลล์ คือ ตัวอ่อนระยะ 1 เซลล์เข้าหลอดมดลูก อาจใส่ผ่านทางช่องคลอดหรือการเจาะหน้าท้อง

    3.2  การทำเทสท์ (TEST) คือ การใส่ตัวอ่อนระยะตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไปเข้าหลอดมดลูกด้วยวิธีการเดียวกับการทำ ZIFT

   3.3 การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF-ET) คือ การกระตุ้นไข่ติดตามการเจริญเติบโตของฟองไข่และเก็บไข่ หลังจากนั้นนำไข่มาผสมกับเชื้ออสุจิในห้องทดลองเพื่อให้ เกิดการปฏิสนธิ

4.  การทำอิ๊คซี่ (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection) คือ การฉีดตัวอสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่ โดยไม่รอให้เกิดปฏิสนธิกันเองทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ เราอาจนำเอาตัวอสุจิออกมาใช้ในขบวนการอิ๊คซี่ได้โดยวิธีการต่อไปนี้

(PESA) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา (MESA) คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis แล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไปและดูดตัวอสุจิออกมา

 ทีซ่า (TESA ) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา ทีซี่ (TESE) คือ การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วนแล้วแยกตัวอสุจิที่ค้างอยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา

5.  การอุ้มบุญ (Surrogate Mother)

                การอุ้มบุญ คือ การนำตัวอ่อนที่ได้จากการปฏิสนธิของไข่และตัวอสุจิของคู่สามีภรรยา

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก นายแพทย์พิบูลย์ ลีละพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ศูนย์ VSIVF.

บทความล่าสุด

Our Medical Health Advisors
Our Medical Health Advisors
08 ธ.ค. 2560
Our Medical Health Advisors Fairhaven Health works with respected medical consultants to establish – and then meet – the most rigorous benchmarks for product development, supplement formulation, quality assurance, and scientific research …
ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกิน
ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกิน
04 ต.ค. 2560
ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกิน โดย นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกิน (ovarian hyperstimulation syndrome: OHSS) เป็นภาวะที่มีการรั่วซึมของสารน้ำออกจากกระแสเลือดเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ช่องท้อง ช่องปอด เนื้อเยื่อของแขนขา เป็นต้น สาเ…
กลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (Ovarian hyperstimulation syndrome)
กลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (Ovarian hyperstimulation syndrome)
04 ต.ค. 2560
กลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (Ovarian hyperstimulation syndrome)โพสโดย Anonymous เมื่อ 1 พฤษภาคม 2551 00:00 ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 35 ปีมาด้วยอาการปวดท้องและท้องอืดแน่นนาน 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนมากและกินอาหารไม่ได้…
รังไข่เสื่อมก่อนกำหนด รังไข่หยุดทำงานก่อนกำหนด (Primary ovarian insufficiency)
รังไข่เสื่อมก่อนกำหนด รังไข่หยุดทำงานก่อนกำหนด (Primary ovarian insufficiency)
06 ก.ย. 2560
รังไข่เสื่อมก่อนกำหนด รังไข่หยุดทำงานก่อนกำหนด (Primary ovarian insufficiency) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริสูตินรีแพทย์ ในสตรีทั่วไปภาวะรังไข่หยุดทำงานคือ ภาวะที่ไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศจากรังไข่ ไม่มีการตกไข่ ไม่มีประจำเดือน เป็นระยะเวลานา…

null

null

เช็คสถานะสินค้ากับบริษัท alpha คลิ๊กด้านล่าง

สินค้ามีจำหน่ายในเว็ปชั้นนำ

 

 

Click !!!!!

 

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม1,104,161 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด702,758 ครั้ง
เปิดร้าน8 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท10 ธ.ค. 2560

ติดตามสินค้า

ติดต่อเรา

0823249255
facebook
Go to Top