lnwshop logo

ปรอทวัดอุณหภูมิ BTT เพื่อหาวันตกไข่ ฟรี!!! กราฟพล็อทอุณภูมิ

ปรอทวัดอุณหภูมิ BTT เพื่อหาวันตกไข่ ฟรี!!! กราฟพล็อทอุณภูมิ
ปรอทวัดอุณหภูมิ BTT เพื่อหาวันตกไข่ ฟรี!!! กราฟพล็อทอุณภูมิ thumbnail 1ปรอทวัดอุณหภูมิ BTT เพื่อหาวันตกไข่ ฟรี!!! กราฟพล็อทอุณภูมิ thumbnail 2
หมวดหมู่ ที่ตรวจไข่ตก และที่ตรวจท้อง
ราคาปกติ 790.00 บาท
ลดเหลือ 550.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 9 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

null

Basal Body Temperature (BBT) คือ อุณหภูมิของร่างกายขณะตื่นนอนตอนเช้าหลังจากนอนหลับสนิทติดต่อกัน
นานอย่างน้อย 5 ชั่วโมง และก่อนที่จะมีกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การลุกจากที่นอนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
และแม้แต่การพูดจา


ปรอทที่ใช้วัดอุณหภูมิ  (Thermometer):  

      อาจใช้ปรอทที่ใช้วัดไข้กันอยู่ทั่วไป หรืออาจใช้ปรอทชนิด basal thermometer ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มสตรี

ที่กำลังรักษาการมีบุตรยาก ทั้งนี้  ลักษณะปรอทที่ใช้วัด

       - ปรอทควรมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างชัดเจน (กรณีปรอทมีทศนิยม 
         1 ตำแหน่งก็พอใช้ได้ค่ะ แต่อาจเห็นความแตกต่างไม่ชัดเจนมากนัก)

       - หากวัดผลเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์ก็จะระบุการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและชัดเจนมากกว่าองศาเซลเซียส ยกตัวอย่างเช่น   
         การเปลี่ยนแปลงที่ 0.2 องศาเซลเซียส จาก  35.00 º C  เป็น 35.20 º C  (จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงองศาฟาเรนไฮต์ที่ 
         95.00 º F เป็น 95.36 º F) แต่อย่างไรก็ตาม ปรอทที่วัดผลเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์หรือองศาเซลเซียส ก็ใช้ได้ผลเท่ากัน


การเตรียมและการใช้ปรอท :  

      ควรเตรียมปรอทที่สะอาดและวางปรอทไว้ใกล้ๆ ตัว ทุกคืน และพร้อมที่จะหยิบใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องลุกจากที่นอน 
เพื่อว่าในตอนตื่นเช้าจะใช้ได้ทันที 

      การวัดสามารถวัดได้หลายทาง เช่น ปาก รักแร้ ทวารหนัก ช่องคลอด ทั้งนี้การสอดใต้ลิ้นจะสะดวกที่สุด


เวลาที่จะวัดอุณหภูมิของร่างกาย :   

      อุณหภูมิของร่างกายของคนๆ เดียวกัน  จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา กล่าวคือ ถ้าวัดอุณหภูมิค่อนข้างเช้าจะได้อุณหภูมิต่ำ 
แต่ถ้าวัดช่วงสายจะได้ อุณหภูมิสูงขึ้น โดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกาย  0.1 º C  ต่อจำนวนชั่วโมงที่ต่างกัน 
เช่น รายหนึ่งวัด BBT เวลา 6.00 น. ก็อาจจะได้ 36.40 º C (97.52 º F ) และในรายเดียวกันวัดที่เวลา  7.00 น. ก็อาจจะได้  
36.50 º C (97.70  º F ) เมื่อเป็นเช่นนี้เวลานำเอาไปพล็อตกราฟ จะทำให้ผลที่ได้ผิดพลาดไป ดังนั้น ควรวัดเวลาเดียวกันทุกวัน

      สำหรับเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลก็ควรเป็นเวลาที่ผู้นั้นมักตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำ  โดยทั่วไปถือว่า เวลา 6.00 น. 
เป็นเวลาที่เหมาะสม


การแปลผลจากกราฟ : 

      ต้องวัด BBT ทุกวัน และนำมาพล็อตกราฟ แล้วแปลผล โดยเริ่มวัดตั้งแต่วันที่มีประจำเดือนวันแรกไปจนวันแรกของการมี

ประจำเดือนในรอบถัดไป   โดยลักษณะกราฟจะแบ่งเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน ได้แก่ 

         - ช่วงก่อนตกไข่ (Pre-Ovulatory)  ซึ่งเริ่มต้นจากที่มีประจำเดือนวันแรก ไปจนถึงก่อนการตกไข่  ช่วงนี้จะมีระดับ
           ฮอร์โมน Estrogen  เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้ ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำขึ้นเรื่อยๆ  และเมื่อมีการตกไข่ จะมีระดับฮอร์โมน 
           Estrogen สูงที่สุด  ดังนั้นอุณหภูมิของร่างกายจึงลดต่ำสุด

         - ช่วงหลังตกไข่  (Post-Ovulatory ) ช่วงที่มีการตกไข่ไปแล้ว  ฮอร์โมน LH ยังคงสร้าง Estrogen อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก 
           แต่ที่สำคัญคือการสร้างฮอร์โมน Progesterone  ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น และสูงถึงประมาณ 37.00 -37.20 º C 
           (98.60-98.96 º F )ในระยะเวลา 7-9 วันหลังการตกไข่และค่อยๆ ลดลง และมีประจำเดือนออกมา

       สตรีที่มีการตกไข่  จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิในช่วงก่อนตกไข่ (Pre-ovulatory)  และช่วงหลังตกไข่  (Post-Ovulatory ) 
ไม่น้อยกว่า 0.3-0.5 º C  (0.6-1.0º F )


     ตัวอย่าง  กราฟอุณหภูมิร่างกายของผู้หญิงมีรอบประจำเดือน 28 วัน  เราสามารถแปลผลจากกราฟได้ดังนี้


                - วันที่ 1- 13 อุณหภูมิร่างกายจะมีระดับต่ำ ซึ่งเป็นช่วงก่อนการตกไข่  
                - วันที่ 14 ซึ่งเป็นวันที่ตกไข่ สังเกตจากอุณหภูมิร่างกายจะลดต่ำสุดและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันถัดไป 
                - ตั้งแต่วันที่ 15  เป็นต้นไปจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นช่วงที่มีการตกไข่ไปแล้ว และในวันที่ 28 อุณหภูมิ
                  จะลดต่ำอีกครั้งเมื่อเริ่มมีประจำเดือนในรอบถัดไป

                     

             ข้อแนะนำ :

             - จากกราฟ การตกไข่ คือ วันที่ 14 ดังนั้น ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่ 12-15  จะมีโอกาสตั้งครรภ์สูง 
                ควรเผื่อเวลาให้อสุจิเดินทาง อย่างน้อย  6 ช.ม. 

             - การวัด BBT ควรทำล่วงหน้าติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 เดือน จึงจะช่วยให้สามารถดูแนวโน้มและประมาณวันตกไข่ 
                พร้อมทั้งกำหนดวันมีเพศสัมพันธ์ได้ค่อนข้างแม่นยำ

             - การใช้วิธีวัด BBT จะใช้หลักการว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นฐานของร่างกายนั้น ชี้ว่าการตกไข่ได้เกิดขึ้นแล้ว 
               (ต้องทำติดต่อกันหลายเดือน จึงจะเริ่มรู้แนวโน้มและประมาณวันตกไข่ล่วงหน้าได้)  แต่การใช้ชุดทดสอบการตกไข่ 
               (LH ovulation test) จะบอกว่าการตกไข่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น หากใช้ชุดทดสอบการตกไข่ควบคู่กับการวัด BBT 
                จะช่วยให้ตรวจหาวันตกไข่ ได้ความแม่นยำมากขึ้น

             - นอกจากการใช้ชุดทดสอบการตกไข่ช่วยในการหาวันไข่ตกแล้ว การตรวจสอบลักษณะของมูกที่บริเวณปากมดลูกก็เป็น
               วิธีหนึ่งที่ทำควบคู่กันกับการวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการหาวันตกไข่ได้ค่ะ


การประยุกต์เพื่อตรวจสอบการตั้งครรภ์ :

         กรณีที่หากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นระดับ Progesterone จะเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดไป นั่นคือ ถ้าอุณหภูมิสูงอยู่
เช่นนี้เกิน 20 วัน หลังจากมีไข่ตก ก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้ว การตรวจสอบด้วยวิธีนี้ให้ความแม่นยำพอสมควร 

รายละเอียด

 

About the Product

  • A tool for natural family planning
  • Quick 60-second readout with clinical accuracy to a 100th of a degree
  • Fahrenheit temperature display with memory recall of last reading
  • 12-month supply of ovulation charts
  • Includes storage case, 5 probe covers and replaceable LR41 long-life battery

ช่วงการวัด 32.0 – 42.0 °C

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ตอนนี้ ยังมีสินค้าอยู่ไหมคะ / หน่วยในการวัดเป็นอะไรคะ
ตอนนี้ปรอทวัดอุณหภูมิ BBT ยังมีสินค้าอยู่ไหมคะ / หน่วยในการวัดเป็นอะไรคะ

ขอบคุณค่ะ
อภิญญวดี
อภิญญวดี
101.108.201.x
30 ต.ค. 2560 11:53 น.
ธ.กสิกรไทย สาขาคลองจั่น ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม - (ไม่มี)
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

null

null

เช็คสถานะสินค้ากับบริษัท alpha คลิ๊กด้านล่าง

สินค้ามีจำหน่ายในเว็ปชั้นนำ

 

 

Click !!!!!

 

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม1,246,795 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด788,629 ครั้ง
เปิดร้าน8 ก.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท11 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

ติดต่อเรา

0823249255
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก